neljapäev, 29. august 2019

Luuletused a. D. 1997.

Luuletused 1997 a. D. kevadest ja suvest.
___________________

' Algus ja ots '

Kõik saav alguse ja otsa vahel ,
Lõplikuse kõlal alguse noodid
Lõpp algab sealt kus lõppeb algus
Ei ole midagi seal ---
--- alguse ja lõpu vahel ...1
___________________________________

' T ü h j u s '

-- see sügav on kui
ilma lõputa unelus
Tühjuses kostuvad helid ,
mis kõlavad kui
vaikus
Vaikus, tühjuse kuuldamatu kõla
Kurdistav vaikus , mille sees
Kõik helid, kõik noodid on ....
ja sõnad ...2
__________________________________

Aimamisi igavikust 3

Kergelt minna , alatiseks jääda
Sel päeval , millel ei saa olema lõppu
Üks päev , kui üks elu , --
-- ilma lõputa päeval
Nähes oma surma valgust paistmas
oma maailma lõpu tagant .4
_______________________________

' Hämarduv meri '

see tunne sealt ,mis jäi--
Tuule maitse ,
hämariku lõhn

Lained ,mis voogavad,
kuju muudavad ja
jäävad üha samaks
Ja lained , mis kunagi ei tule ....5
_________________________________

' Valge vaikus '

Jäätunud maa ,
kõrb , kus midagi ei kasva
Avaram maa , kõrbevaikus

Kõiki silmapiire näha võida
ja mitte vaadata
tahta neid enam

Valgel tühjusel on
hinge - matvalt
avar kaja ...6
________________________________

'Kurbus'
ilus kui unistus
ja sügav on
kui unustus

Veetlev kui kuristik
kust välja saada
enam ei taha
Kurbus kui õhtutaeva värvid ,
loojangu kuma
Kurbus on vihma kuulda
sadamas akna taga....7
____________________________

Minna
ja mitte enam
kunagi tagasi tulla
Tundmatusse minna, saatusele vastu
Ühel päeval , mis tuleb
Minna ja mitte kunagi enam
tagasi tulla
Siis minna oma lõpu poole ,
lõputu tee on see --liiga pikk,
liiga lühike
Lõputult minna ja
mitte kunagi enam tahta
tagasi tulla 8 *
___________________________

' V a i k u s '
. . . .
sumbunud , kõlatu ja püha

Mis oli kõige algul
Sügavam vaikus ,
mis kestab üha
. . . .
Öeldud on : ärkvel peab
olema keegi
sest kõlagu nõnda:
peab vaikima seegi
. . . .9
______________________________

'Ü k s - k õ i k s u s '
hoolimatul moel
tahta olla üks ,
hoolimata kõigest
Pole lootust , rahutut värelust
ei rõõmu ega mure
On vaid üle kõige ,
kõrvalt vaatav
'hoolimatus'
Pole midagi peale
kõiksuseks saanud
'ü h e ' ....10
_______________________________

Seal, kus sõnu ei ole --
--vaikusel helitu kõla
Seal maal saab vaikusest
kirkaim värvitu sära
Vaikuse valges tühjuse
lausutud
sügavaim selginenud
sõna ....
. . .
Teadmiste vaikus ,
seal maal , kus
sõnu ei ole ....
. . . *11
______________________________

Sel päeval mil ma suren ,
sel õhtul, ööl või hommikul
Kui oma Surma näen
lõpu pimedusest vaatamas,
-- siis tean : ei saa järgmist päeva enam
näha algamas
Sel päeval ,mil ma suren
sel õhtul , hommikul
või ööl
Surma silmi nähes
tean:
ei ole järgmist päeva
enam ,
ei ole ärkamist ....12
______________________________

Imelisest kohast siis
näen ennast vaatamas ,---
Näen olnut , tulevat
ja ennast seda vaatamas
Ei ole algust - lõppu enam ,
sealt kohast vaadates
Ei ole vaatajatki seal ,--
-- kuis saakski ennast
kõrvalt vaadata
On sume õhk , on vaikus
kauge viis, sel olematu kõla
See, mis nõnda tuleb, jahmatav
on kui -- olemise sisse
tekkinud mõra...13
_____________________________

Pimedas toas
vari , kes
vaatab peeglisse
endale silma
Näeb peeglit seal .
pimedas toas
ja varju ,kes vaatab
endale silma
Ei ole enam peeglit seal
ja varju pimedas toas
ei silmi enam , mis vaataksid
sest näha ei ole seal
mitte midagi ....14
______________________________

Üks viis , millel on
kaks kõla :
Tühine ja väiklane ning lärmakas
on üks, sel õõnes kaja
Ja kaugelt kostev aeglane
ja vaikne viis
täis lõpmatu kurbuse hala:
Teadvuse sädemed pilkases öös
ja kaugelt kostev kurblik, tasane
ja vaikne viis, mis sõnab :

Lõpmatusel ei ole kaja
Lõplikus on see , mis
ise endale vastu kõlab ....15
______________________________

M õ t e k u s e v a r e m e d ....

e l a d a n e i s
e i s a a
E l u r a s k e k o o r e m . . .

- - - E N N A S T A M M E N D A D

E n e s e v a s t u
o n s u u n a t u d k õ i k ,
m õ t t e d j a t e o d

M i l l e s t s e e v i h a ? ---
--- e t i s e n e i d
t e g e m a p e a d .16
_____________________________

Väsinute puhkepaik
seal, kus kuulda ei ole
kaugete sammude
õõnest kuma
Ei mõtteid , sõnu enam
seal
kus kuulda vaid
kaugetel sammudel
vaikuse kõla.17
______________________________

' S u i t s '
hämariku loor ..... ,
hullus mis
väänutab kõrvale
sirgetelt, käidavatelt teedelt
kõik mõtted juba eos

Ei vahetaks ma seda aga
millegagi
et näha saada neid varjatud ,
ja salajasi
ise - oma aimamatuid
radu .....18
_______________________________

R i n g .
Käia igavesti mööda teed ,
kus üha uuesti tuleb kõik kui vana
Kui lõputu ring , on see tee
Kus kõik üha uuesti tuleb
ja jääb samaks
Ei ole uudsuse võlu enam , sel teel
kus kõik üha uuesti ilmub kui sama ,
kõik juba mõeldud ja olnu ,
kõik juba ammendatu ja vana
Samad on kividki sel teel ,
mis komistamiseks on seatud
Ja lõppu ei ole sel teel ,
sest keegi ei mõista
ja ei peatu .....19
_______________________________

V a r j u d , m i s e i k a o

P i m e d u s , m i s
e i l a s e n ä h a

K u r b u s , m i s j ä ä b
--- e i o l e m i d a g i

. . . n ä h a 20
_________________________________

See , mis jääb
Mündil on kaks poolt
Silm võib mitte näha
Mõte unustada ära
Kui aga aeg saab läbi ,
see, mis jääb on kui
unistuse kustumatu sära :
see on kui 'värav' ---
Lootus, mis lõpuni jääb ---
Kui aeg on täis
saab minna
' ä r a ' .....21
_____________________________
Surnute maa
on seal
kus kunagi vihma ei saja

Elada selleks vaid ,
et kuulda veel
vihma sadmas
akna taga .... * 22
______________________________

Mets vihma sees ,
Puud hajevil moega ,
Vihm on ees nagu loor ,
Ja puud -- ja ei näe
--- mis jääb nende taha ,
Vihm ja puud ---
--- ja see --- mis jääb
Silmade taha ,
Aimamisi nähtav ,
Ununenu samas ,
Tulev olnu --- viitab
--- Pildi taha ....23
______________________________

Mäletada
ainult seda -- tänav ?
taimed , liblikas ja näod
--- ja silmad ( mis vaatavad )
Ja värvid ? -- võib - olla
ka mitte * --- ....
Kui üks kranaat jääb puudu.
( Painaja peaks lõppema
eelnevalt juba . )
Ärkamise sisse ärgata ,
--- selleks , et ---
--- mäletada seda . 24
______________________________

Kuulamisi perspektiivist.
Astmed , lõikuvad -- ristuvad
tasandid * ja vahel
Vaikuse piiritlev müra
Eristuvad on jooned ja
helid ja värvid ---
On muster ehk vormid
Kuulmise nähtavat kohta ---
--- eristuse punkti --- ei ,
hoopis jääb sinna moskiitode
siristatud nõlvaku taha
Roheline kaev (musta augu kohal)
Maitse on kuulatul ,
Midagi , mis alati
Jääb selle udu - laama taha .... *25
1 08.10.’06. Esmakordselt asudes üle lugema 9 aastat tagasi kirjutatud,s eni veel ainsaid poeeme/luuletusi. 7 viimast aastat pole kordagi üle lugenud neid. Ikka veel aga meeles, et kirjutaud said need järgnevad luuletused 1997 aasta kevadel. Antud luuletuse, “Algus ja ots” kirjanduslikud paralleelid on Ursula Le Guin tetraloogia “Meremaa”. Lugeda ja kommenteerida üha, nüüd, 7 aastat hiljem, järgnevaltki. ETC!
2 08.10. ’06. Seosed on ilmsed, Fr. Nietzsche filosoofuia, das Nichts, die Leere, Le Neant, nihil, niente, Kogu toonane nihilismi filosoofia, kogu mu toonase “tühjsue õpetus”. Nihilistlik esteetika kujunes välja siis kunag aastaid hiljem. Kuid diplomitöös oli peatükk õpetus nihihilismist, õpetus eimiskisusest. Nietzsche und Europäische Nihilismus”, Marti Heidegger. ETC!
3 Esmases redaktsioonis olid sellele "poeemile" lisatud ka järgmised alustavad read: " 'Ilma lõputa päev'/ Päev, millel ei saa olema lõppu / -- Ilmseina üleliigsed!
4 08.10. ’06. Paralleelid on ilmseld, Carlos Castaneda ja üks luuletus sealt, neist raamatutest. Carlos Castaneda nõiaraamatutest. “Päeval, mil ma suren, Pariisis...” 7 aastat raiskasin C.C. raaamtute peale, nüüd 7 aastat esimest korda üle lugedes 9 aastat tagasi kirjuatud luuletusi, võin vaid väita, et 7 aastat raiskasin veelgi jampslikuma, naiste peale. ETC!
5 08.10.’06. Paralleelid, juhul kui üldse seostatavad Norra mägedega, mida külastasin suvel 1994. See kevadine hõng, tuule värske ja niiske lõhn Norra mägedes. JA muidugi mere-elamused. Peale kirjutatud olen näinud isegi Vahemerd. JA näen veel nii mõndagi merd, võõrast ja kauget.
6 08.10. ’06. Selle luuletuse paraleelid, nüüd 9 aastat kirjutamsiest hiljem on ikkagi veel meeles. See oli üks giuaschi-maal, helesinise ja valgega, jäätunud merest, liustikest, seda maali ma veelgi mäletan. JA muidugi Fr. Nietzsche rafineerituim võimufilosoofia.
7 08.10. ’06. Kurbuest kirjutasin toona, sel kevadel 2997, 9 pikka aastat tagasi, mis teadisn ma kõigest järgnevast veel siis. Midagi ei teadnud sellest, mis tulema sai. Õhtutaeva värvid on pärit maalt kõik, Jõgisoo põllult. Kurbus kui vihmasadu, pärineb Ursula Le Guin’i raamatust “Meremaa” I-IV osa. Surnute riigis ei sadanud vihma....
8 Järelikult need esimesed luuletused kirjutasin kõik 04. mai 1997, nüüd siis tean. Paralleelid sellel luuletusel olid ilmselt tulenenud 1996 aasta reisedst Budapesti ja Beliini.Muidugi ka Carlos Castaneda nõiaraamatutest ja muudki, seoeseid on palju, 7 aastat hiljem üle-lugedeski. ETC!
* Algus , esimene kord . -- 4. mai 1997 . // lk. 1-7. ! //
9 08.10.’06. Stiilne luuletus tõesti !!! Nüüd 7 aastat hiljem üle-lugedeski kõlab kenasti kõigiti. Paraleelid Ursula Le Guin, “Meremaa” tetraloogia. JA muidugi Franz Kafka tsitaat: “ärkvel peab olema keegi”. Ikka veel mäletan nii paljutki nii ammusest jaajst, nii ammu kirja-pandust!
10 08.10. ’06. Paralleelid on ilmsed, Fr. Nietzsche luuletus “Die sternen Übelkeit”, mida kunagi toona, 1997 aastal tõlkisn peal-kirja all nagu “Üks-kõiksed tähed”. Paralleelid on ka carlos castaneda raaamtutest, sõnana “hoolimatus” nt. ETC!
* Teine kord . Mai algus '97 . // Lk. 8-10. //
11 08.10.’06. Paralleelid on peamiselt Ursula Le Guin’i “Meremaa” tetraloogiast. Lausutud sõnad, sõnasdest tekkinud Meremaa, tühjus, eimiskisus, Fr. Niezsche, luulet tõlkisn siis ilmselt toona samuti. ETC!
12 08.10.’06. Paralleelid Carlos Castaneda poolt tsiteeritud hispaania nüüdisluule. JA Ursula Le Guin jällegi; “Mermaa” tetraloogia. ETC!
13 08.10.’06. Stiilne luuletus ammusest ajast. Kirjutatud 9 aastat tagasi. Pole lugenud juba 7 pikka aastat. Ju siis ei soovinud korragi üle lugeda, 9 aastat tagasi kirjutatud, ja ainsat isiklikku luulet. Kuid siin ja nüüd läheb ju hästi! Paralleelid, Roger Zelanzny, “otsekui ajatust vaatenurgast nähes...”
14 08.10.’06. Seniloetusit üks viletsamaid, seostus mäletatavasti millegi konkreetsega. Kuid üldiselt on see luulelin omalooming küllaltki kenal ”kunstilisel tasemel”.
15 08.10.’06. Seoseid ja paralleele on palju selle värsi-reaga seostumas, kogu loetud kirjandus, eriti ilmselt Carlos Castaneda nõiaraamtud, -- “teadvuse sädemed...”, nagu “sädemed tuules”. Küllaltki hea luuletus, kirjutatud 9 aastat tagasi- Loetud esimest korda 7 aastat hiljem. SIC!
16 08.10. ’06. Prohvetlik luuletus, umbes ama hea kui William Butler Yeats’il !!!! Enda vastu suunatud destruktiivsus, viha, raskemeelsus. Ei tea tõesti, ei tea veelgi 7-9 aastat hiljemgi veel, mis õige oleks, mis õige olema peaks. ETC!
17 08.10.’06. Kui üldse mingeid paralleele siis Schopenhaueri pessimism ja Nietzsche rafineeritud võimufilosoofia, nihil, niente, Das Nichts, die Leere, Le Neant. ETC!
18 08.10.’06. Seostub otseselt marijuana tarbimisega, millega olin 1997 aasta kevadel juba esmatutvust ilmselt teinud. Siis ’97 sügisel läks hoolega lahti, suitsetasin 2-3 aastat midagi eriti lahjat. Aj ei kahetse aastaid hiljemgi veel. Taus end ära, oli kenasti veedetud aeg selle kanepiga. Lahja kraamiga. Hiljem on ainult keerulisemaks läinud järjest. Kahjuks tõesti! ETC!
19 08.10.’06. Mäletan veelgi, et seda luuletust lugesin neid luuletusi kirjutades üheks oma parimask luuletusesk üldse. JA oligi küllaltki sttilne, 9 aastat hiljem, 7 aastat hiljem üle lugedes. Paraleelid ilmselt Fr. Nietzsche ja isegi Ludwig Wittgenstein. ETC!
20 08.10.’06 Paraleelid puuduvad, mitte kõige parem luuletus ilmselt?
21 08.10.’06. Paralleelid on ilmselt Arthur Schopenhaueri pessimismist sugnevad, vahest ka Jack Londoni “Martin Eedenist”. Vms., ETC!
* Kolmas kord . Ööl vastu 11. mai'd 1997 . // Lk. 11-21 . !! //
22 Kirjutatud järelikult ööl vastu 11 maid 1997 aasta kevadel. Kõige otsesemad paralleelid Ursula Le Guini “meremaa” tetraloogiaga. Küllaltki hea, lühike luuletus. ETC!
23 08.10.’06. Otsesed paralleelid puuduvad, mingi maal, guaschi-maal, unenägu. Järgmine luuletus on küll unenäos nähtud, midagi sellist tõesti. ETC!
24 08.10.’06. Kõikse kehvem neist luuletustest vist isegi. Pelgalt kirjeldus ühest kunagi ’97 kevadel nähtud unenäoest. Vms., jne., ETC!
* Neljas kord . Juuli algus 1997 . // Lk. 22-24 . // Seni viimane ! -- august'99 !!! Alatiseks ...? //
25 08.10. ’06. Kirjutatud seega juuli alguses 1997 aasta suvel. Senini ongi jäänud see viimaseks luuletuseks, mida kunagi olen kirjutanud. Ei kirjutanud ma luulet ei 1999 aastal, ega ka 7 aastat hiljemgi pole ridagi kirjutanud. Seega pole luulet juurde kirjutanud ligi 9 aastat juba. See viimaseks jäänud unenäoline luuletus jäigi vahest viimaseks üldse. rakendada neid luulelisi katsetusi kavandatavas suur-romaanis “Armastusest”. Ja kommenteerida ja täiendada neid luuletusi üha. Kes teab, vahest kunagi hiljem kirjutan juurdegi. EDU EDASPIDISEKS !! etc!

Th. MANN & "Võlumägi".

(01.1996.)
(04.1999.)
Thomas MANN: "VÕLUMÄGI." („Der Zauberberg.“)

Th. Manni 1924 a. ilmunud romaan "Võlumägi" on ,
-- kuigi äärmiselt isikupärane, -- mõneti tüüpiline tolle perioodi kirjanduslikes suundumustes.
Euroopa kirjandus-elus oli tollal valitsevaks nn. klassikaline modernism , mis oli alguse saanud 17 .-18 saj. realistliku romaani kujunemisega. Th. Manni looming, eriti selle hilisemal perioodil märgib senise romaanimõiste murrangut . Realistliku romaani taotlus kirjeldada reaalsust objektiivselt, "teaduslikult", problematiseerub või hüljatakse üldse.
Samuti ka senise romaani aluseks olev uusaegne indidividualism ,mis lähtub "cartesiaanlikust" "mina - maailma " vastandamisest . -- Siis romaan ,mis rahuldub kirjeldamisega kuidas indiviid kogeb maailma , romaan kui indiviidi /kirjaniku "lugu" . 20.saj. muutub see küsitavaks ,olukorras kus nii "mina" kui "maailma" --st. subjekti -objekti mõisted hajuvad ,mille tulemusena nende omavahelisist seosteist kirjutava romaani tuleb nii sisuliselt kui ka vormiliselt muutuda.
Põhjuseks on kujunenud ühiskondliku realiteedi pidev komplitseerumine -- muutub üha võimatumaks näha ühiskonda tervikuna ,liigendada seda üldiste seaduspärasustega --vastavad nähud muutuvad kontrollimatuiks ja ennustamatuiks.
Üha spetsialiseeruva teaduse kogutud teabe hulk ei vömaldanud enam, "renessansi stiilis", üksikisiku sünteetilist maailmapilti.
Küsitvaks muudavad Carteesiuse "mina - objekti" -suhte esimese poole juba 19.saj. lõpu irratsionalistlik kriitika,(Nietzsche ,Freud )-- mis näitas ,et senine kontseptsioon "minast" - kui ühtsest harmoonilisest tervikust on meelevaldne ,kuna tegemist siin pigem - ebateadlike, vastanduvate psühholoogiliste jõududega ,mis oma koostoimelt ennem konfliktsed kui harmoonilised ja milledel teatud tinglik ühtsus vaid konkreetses tegevuses ( ja mis seetõttu on illusoorne) .

"Objektiivsuse" küsitavus ilmneb eri tõelisus-kontseptsioonide paljususe ja inimlike teadmisi moonutavate -piiritlevate aspektide tõdemisel .
Teadvustatakse teravalt kirjanduslikule tegevusele üldiselt seatud piirid (--seda isegi näivalt nii "vähenõudliku" taotluse puhul kui "objektiivse reaalsuse" kujutamine!) ,ja kirjeldamise tugevat seotust traditsioonidega.
Seda viimast rõhutab eriti Th.Mann , kellele indiviidi empiiriline kogemus ei ole vahetult antud ,vaid kõik tõelisuse kogemise vormid on oma põhilises traditsioonist tingitud
(, traditsioonis vahendatud). 1
Th.Mannil on ka "tõelisuse" või isegi mingi selle osa kirjeldamise/haaramise võimalikkus, (rääkimata selle "objektiivsusest") -- asetatud põhimõttelise kriitika alla.
Oma teostes kujutab ta tegelasi,kes ei ole mitte niivõrd üksikindiviidid -subjektid , vaid seostuvad viimseni mingite konkreetse kultuuritraditsioonidega ,on otsekui nende personifikatsioonid. Antud dentents ilmneb eriti selgelt just "Võlumäes".
Siiski jääb Th.Manni loomingus "suure küsimusena" kõlama: kas on üleüldse võimalik oma personaalsust kultuurist /traditsioonist sõltumatult,-- ehedalt väljendada?
--- Või anda õigus agnostikutele ,kellele keha ---subjektiivsuse väline vorm ,---oli kui "vangla"? (,so. "Doktor Faustuse" üks põhiprobleem).
Romaan "Võlumägi" on tõlgendatav ka kui peategelase "arengulugu" aga selle loo jutustamine erineb suurest varasemast Bildungroman 'ist (,mille eredama näitena Goethe "Wilhelm Meister").
Põhjuseiks siingi ajastu üldise loomuse muutumine:
valgustusest pärit personaalse kasvu ja indiviidi vabanemise ideaal on osutunud liialt naiivseks ajastul, kus ühiskondliku elu sisemine antagonistlikkus üha süveneb. 2


Klassikalise arenguromaani problemiseerumine kajastub nt. ka Manni kaasaegse, H.Hesse loomingus, kus kohati jääb keskse tooninina kõlama,sajandialgusele iseloomulikult--resignatsioon.
Kui üritada Th.Manni loomingut ühte sõnasse kokku-võtta , oleks selleks---iroonia . --- Iroonia kui distantseeritus tõuseb Mannil maailmavaatelise rõhuasetuse staatusesse, võimaldades astuda vastadamisest väljaspoole seda relativiseerides.
Sellega lähenedes traditsioonilise irratsionalismi "esteetika" käsitlusele. Näiteks Schopenhaueri mõistes on esteetilisus kui: "vabanemine tahtest maailmas"; selle vastu Nietzsche kriitika , ometi temalgi: olemasolu õigustus vaid esteetilistest ilminguist, nõnda mõistetud 'kunst' on samastatud illusiooniga , 'kaunis' on lahutamatu "tõe" ja "hea" mõistetest ---esteetiline konstitueerib nõnda eetilist.
Teisest küljest on Mannil tugev seos humanistliku kultuuripärandiga,kus eetiline on esteetilisega võrreldes primaarne.
Oma "Lüübeki"-essees 3 väljendab ta vastavat hoiakut sõnadega : "tasakaalukas elu-viis... / Sest eetilisus , vastanduvalt pelgale esteetiisusele, kauniduse ja naudingu - ihale, vastandina ka nihilismile ja surmamõtetega mängimisele, --- just eetilisus tähendab tegelikku "elu- kodanlikkust"" .
--- Selle ütlusega distantseerib Mann end irratsionalistlikust suundumusest ja viitab oma keskseimale teemale ---so: "kodanlikkus". Mõistes sellega aga midagi õige spetsiifilist: ta üritas laiendada "kodanliku kultuuri" mõistet võimalikult avaraks, isegi kuni "üli-inimlikkuseni"---ja nõnda tagasi jõudes "kodanlikkuse"(tavatähenduses) --vastandpooluseni.
Näib ,et Mann seda tehes teadlikult taotlenud teatud sünteesivõimalust, kahe näivalt nii vastndliku aatevoolu vahel.
Teha seda ,et võimaldada humanistliku moraali uut põhjendamist (,sellest tema hilisem kontseptsioon nn. "võitlevast humanismist).

---Kuna teab viimase kohta ,et : see oma senisel kujul hääbumas ,vähemalt parim sellest ; Mann endast: kodanlik kirjanik,kes kirjeldab kodanluse kadu.
Parodoksaalsel kombel ,loob ta seda "uut humanismi" otseselt Nietzsche - temaatikast, seega siis: tolleaja teravamast humanismi- kriitikast lähtudes.

Juhul kui võtta moraali põhjendamisel aluseks "radikaalne immoralism" ,näib tulemus juba ette võrduvat nulliga ,ometigi: selle võimalikkuse - võimatuse järele küsimine on üks "Võlumäe" kesksemaid teemasid.
Kodanlik humanism lähtub paljuski oletusest ,et indiviidi ja tema tegevuse vahel valitseb mõistuslik seos ,et konkreetsed "otsustused" väljendavad üksiku personaalset karakterit, jne./
---"Võlumägi" pürib seda ettekujutlust purustama: romaani peategelane -Castrop- sõidab 3.nädalaks mägedesse,
----ja jääb sinna 7. aastaks.
_____________
Romaani keskseim sisu ongi petegelase Castropi "arengulugu",mõjudest , mida ta saab teose sisulistelt peategelastelt --Settebrinilt ja Naphtalt--kes siis kui ajastu põhiliste aatevoolude isiksustused.
Settembrini on valgustusmõtlejate hiline pärija, ideaalides elav vabariiklane, humanismi ortodoksne missionäär.
Tema vastane Naphta järgib kodanliku ajastu dualismi teist poolust---demokraatia ja humanismi kriitika liini,tehes seda põhiliselt 19. saj. lõpu irratsionalistliku elufilosoofia traditsioonides.
Kummastaval kombel esindab ta sama-aegselt ka proletaar-diktatuuri kuulutavaid vasakradikaale ,ja vähe sellest,----veel ka mingit kummalist religioossest eshatoloogiast tuletatud radikalismi.

Autor näib olevat ühte persooni kokku koondanud kõikvõimalikke maailmavaatelisi suundumisi ,mida omavahel ühendab ainult kodanliku liberalismi kriitika, mille vahel aga muud ühist raske leida on.
Tegemist on isegi niivõrd erinevate lähenemistega ,et nende säärane kokkusobitamine mõjub otse karrikatuursena,millegi kunstlikult konstrueerituna.
Vaadeldes seda kahe esimese,--irratsionaalsuse ja vasakpoolsuse näitel: Naphta üleskutsed terrorismile, siis millelegi ,mis eitab elu, säärasena ometigi ilmses vastuolus nt.Nietzschega, kelle jaoks,--elu kui säärane on -- absoluutne väärtus ! --
Nietzsche: "Mis on elu? ---so.: lakkamatu säärase eemaldamine endast,mis tahab surra ;---so.: julmus ja leppimatus kõige vastu ,mis meis nõrgeneb ja vananeb."
( "Fröhliche Wissenschaft",§26)
---Kuigi , selle ütluse fraseoloogia võib meenutada "terroristlikku retoorikat",--sisulist seost ju siiski ei ole (,kui just mitte vastanduva mõttes!) .
Säärase tegelaskuju konstrueerimine saab aga mõistetavamaks, kui silmas-pidada kuidas see võimaldab autoril nüüd antud tegelase suhtes (,kelles "nietzschelik" komponent siiski valitsevaks ,--- rakendada kirjaniku eriomast stiililist väljendusvahendit ---irooniat.-- mida sama autor oma "Nietzsche"-essees ja "Faustuses"--peategelase suhtes,----rakendada ei luba , otse vastupidi !
Ilmselt on vahe siiski selles,et Naphta puhul on tegemist vaid "nietzscheliku komponendiga"; -- "Doktor Faustus", aga -- on Manni oma sõnadega: "romaan Nietzschest") 4
Kõigele vaatamata on Naphta -kuju siiski huvipakkuvaim romaanis,--kogu oma vastuokslikusele ,komplitseeritusele vaatamata. Seevastu Settembrini jääb oma selguses ja otsekohasuses tihtipeale vaid liberaalse fraseoloogia tasandile.

Kaaluka osa romaani 2. köitest moodustavad Settembrini ja Naphta pikale venitatud maailmavaatelised jõukatsumised ,mida Castrop kuulajana jälgib ,kord üht,siis teist pooldades.
Mainitud tegelase puhul on autor eriti rõhutanud tema "keskpärasust",kes säärasena siis ,kui --"terve mõistuse" esindaja,-- võtab kõik asjalikult kaalumisele.
Keskpärasuse teema on Manni loomingus läbivaks,nagu ka kodanlus, Mann nõnda kui--"keskpärasuse ideoloog",nähes selles ainust jõudu ,mis suudab totalitaarsust väärata.
So.--otsekui: "kuldne kesktee", äärmuste vältimine, Delfi oraakli sõnadega : 'ne quid nimis' ---"ei midagi liiast".
________________
"Võlumäe" maailmavaateline tüli jääb lahenduseta, --millest järjekordne tõlgendus-võimalus, et tegemist ei ole mitte teineteist välistavate vastanditega vaid , -- täiendavate osapooltega.
Siin näib Mann olevat järginud oma suure eeskuju -- Goethe , maailmavaatelist kreedot : "vastandusi ei olegi" ,
ja kes , -- vastustades Rousseau' teesi --- loodus contra kultuur , väitis :"ka kõige loomuvastasem on loodus". 5
-- Siit tulenevalt :"Võlumäe"aatelised vastand-poolused -- otsekui ,--"täiendavad teinedeist", --liberalismi ja totalitarismi ootamatu samastamine sarnaselt müstikuile,
--- a là : "kõik on üks " !
Kuigi aateline lahedus jääb lahtiseks , näib see teatud hinnangulises mõttes väljenduvat tegelaste teotsemises .
Autori-poolne eelistus on ilmselt Settembrini poolel --- Naphta enesetappu saab võtta kui :"õiglast karistust", humaanset hoolitsust ---"parem juba..." , või lihtsalt kui samanimelise kirjandusliku katsetuse üht igati loogilist lõpp-lahendust.
Naphta-eksperimendi lõpetamise viisis on ilmsed paralleelid Nietzschega , keda Mann oma vastavas essees 6 võrdleb "vale mäkketõusu teinud ,lõksu jäänud , mäeronijaga ".
Ja jätkab : "kes teda usub , on kaotatud"--- !
---see '47 a. tehtud avaldus ei kummasta mitte ainult oma paatosega ,sest eeltoodut Nietzsche puhul rakendada tähendab otse sihilikku mööda-mõistmist ,viimane on korduvalt nõudnud vastupidist -- (tema) enese 'ületamist' ,jms.
Tagasi teema juurde ---hävitavast hinnangust Naphtale ei järeldu siiski tema vastase täielikku heaks-kiitmist : ka Settembrini ,kellele näib "õigus jäävat" toimib "haiguse atmosfääris" ,sarnaselt ka Castrop, --millest nende tegevusse sugeneb teatud jõuetust , mistõttu näiteks peategelase "vaimne areng" jääb mõneti sisutuks.
Vahest võimalik sellest teha üldistust ,et Settembrini esindab traditsiooni, mis -- kuigi hääbumas, või vähemalt oma parimas degradeerunud, --siiski veel piisavalt mõjukas, et mitte lasta uuel esile-kerkida.
Või siis ---mis jäävalt säärane ,--kuivõrd humanistlikud ideaalid mandunud kodanluse/keskklassi käibetõdedeks, -- mis vääramatult "õiged",kuna (demoraatliku reegli järgi) ---alati enamuses !
Lisaks veel romaani lõpetamine ---sõda ,kui totaalne kaos, millest peategelane lihtsalt sunnitud osa võtma---" õigus " jääb Naphtale: sõda mäss varasema vastu , hoolimatu purustav viha deviisil: " Parem õudne lõpp ,kui lõputu õudus!" 7 ---ükskõik milline,peaasi,et mingisugunegi muutus!
Autor näib lõpu-episoodi kasutavat siiski eeskätt vaid humanistliku traditsiooni sümpaatsemaks tegemiseks,---ometi selge ,et ka massidele ei piisa hedonistlikust heaolust ja common sense'st ,nad tahavad,--vähemalt vahelduse mõttes --- hullust, eneseohverdust ja surma kui lunastust .
________________

Castropi puhul näib olevat üritatud eelpool pakutud sünteesi- võimalust, peategelane nimelt kogeb lumetormis ilmutuslikku nägemust, milles romaani põhiline sõnum näib peituvat.
"Lübeck ..." .-essees ütleb Mann selle kohta ,et
see leiab aset --"nii õnnelikul kombel", kuna see tema meelest olevat :"elu ja inimlikkuse idee ise ".
"Võlumäe" kvintessents kõlab siis järgnevalt :
"Tahan südames olla truu surmale, aga .../ Headuse ja armastuse pärast inimene ei tohi lasta surma oma mõtteid valitsema." 8
________________

---Nietzscheliku aristokraatlik - küünilise maailmavaate järgi on Castropi elutarkus kõigele lisaks , lihtsalt banaalne --- tema näol on tegemist labase igapäevase kujuga ,kes ei oska mõelda 'suures stiilis' .
Tema -"aga"--paljastab keskpärasuse,--kui kopromiss. Säärasena midagi dionüüsoslikust kompromissitusest võimalikult kaugel olevat ; lisades lause teise poole Mann sisuliselt tühistab sellega esimese --- ülimalt pürjellikul viisil!
Antud lause juures on olulised rõhuasetused --- esmalt näib ,et see on lõpparve Naphtaga ,aga vaid esimisel pilgul --- rõhuline on lause esimene osa: "tahan ..." --- ja seda isegi niivõrd ,et on vaja meeldetuletust,et seda siiski "ei tohi"...
Keskseks punktiks nõnda teoses mõiste: "surm" --
mida on kasutatud õige erilises, pea transtsendentset ja absoluuti hõlmavas tähenduses.
Selliselt mõstetud 'surm' ---ainitiselt elu piiritlemas , ja samas: kui totaalselt vastanduv --- tühistab elu, -- mille olemas-olemises ilmneb surma veel-olematus ; ometi--- surm valitsemas iga elu-hetke , seevastu : elu/ olemine aga ei puuduta vastanduvat sfääri muidu kui sõnana---surm,olematus ,eimiski (Nichts)---säärasena märgib ainult elu (-skemaatiliselt-)- "ringi" piiri-joont , --ei ütle aga midagi sellest "väljaspoole -jääva " ala kohta ! --- keskne paradoks : olemisele ilmneb olematus olevana ....
Olemine kui "vastandub millelegi", mis siiski ei ole "miski"---taas ; paralleelid müstikute tabamatu "absoluudiga",-(negatsioon totaalses tähenduses.) , --Angelus Silesius :
Jumal on tühjus ,olematus, eimiski ... ---näib ,et varane postmodernist!)
//Vahest just surm kui mittemiski on see teatud uskumuste poolt pakutav lunastus ,--- raske oleks enamikule välja -mõelda hullemat "karistust" ,kui "igavene elu" ,-- Sartrè järgi oleks see otse "põrgu "!
Samuti ka "õnnelik -olemine" viimseni konstitueeritud olemise vastandi poolt : "võtta ,mis võtta annab ja lubatud on . " Mann siinkohal järgimas üht teist traditsiooni ----
" Meie tunded ja kogemused ütlevad ,et oleme igavesed" ---("Sentimus experimurque nos aeternos esse" ,Spinoza , "Ethica"). ----
---Sarnaselt ka Sokrates, Plato ,Goethe, -- jääb küsimus : ----- milleks ? ,kas sedagi vaja uskuda ?
Camus ' üleskutse : ennast-tunnetava mõtlemise alguseks olgu küsimus suitsiidist, -- emb - kumb --vastasel korral ei tegeleta kumbagagi ,vajatakse uskumusi, kopromisse ,--so. "keskpärasuse needus " --kellega ei tegele ei jumalad ega deemonid.

Juhul ,kui valitud on olemine ,ometi ilmne ,et säärase küsimuse tõstatanule oluliseks just vastanduv sfäärilisus,---tulemuseks siis --olemine ,kui minimaalne võimalik kopromiss (--tinglik rollimäng vabanemaks ümbritseva ahistavast mõjust)-seismaks vastamisi mitte-olemisega.
Säärane komromiss vajalik vaid sel põhjusel ,et teatud kompromissitus viib miskitmoodi samadele tulemustele kui "otsustamata jätmine", kuna ei loo tigimusi olemisele ; siiski siin peituv oht teatud enese -pettuseks , mida võimalik ehk vältida mitte viidates mingile "aga"-le ,olematutele väärtustele.

Just selles tegeliku olemise ainus võimalik "mõte"----kuivõrd -- on olemas --ja mitte kauaks!---siit lõikavaima irooniaga,--- 'sub specie aeternatis',-- igaviku vaatekohalt :
--- carpe diem ! ---kasuta oma päevi!---surm elu "mõtestamas" /konstitueerimas.
_____________
Th.Mann käsitleb "Võlumäes" säärase valdkonnana ka "loodust",essees "Lüübek vaimse eluviisina" :
"Kord , ühes "õhtuses" peatükis ,naiivsel noorel seiklejal tuleb isegi tegemist teha elementide , loodusega / Ometi maastik teoses tagaplaanil aga kui ilmneb ,siis võimsaimas ja algupäraseimas vormis--ääretu mere või lumetipuliste mägede vägevusena / ...siis ilmnevad vormis ,millega juba eeldusena kaasub , kogu nende äratatud ehmatusest ja austusest hoolimata, hämmastunud inimese kogetud enese "väljaspool -olemise" tunne.
Mis viib selleni ,et elamus on küll 'sügav' aga ei ole intiimne ,usalduslik,kuna see on hirmu ärataval viisil "võimalikkusest"väljaspool.
Meri ja mäed ei ole maastikuelemendid ,so.igavikuelamus , tühjuse ja surma elamus ; ja igavesti inimesele "väljaspoolseks" jääv ürgjõuline ja metsik valdkond/ inimese suhe sellesse on : hirm ja võõristus/ see on maailm ,mis ei ole isegi "vaenulik" ,vaid ülevalt ja hoolimatult --ükskõikne. "

Oma viimases suurromaanis "Doktor Faustus",
Leverkühni "Die Wunder des Alls" -episoodis ,on kujutatud jumala loomingu paroodiat , selle vaatamisel saatana juhendusel ,-- väljendub traagiline kogemus sellest ,et universum "ei tea" --- inimesest midagi.
Maailmakõiksus on inmlikele mõõtudele vastamatu,inimlikust vaatekohast arusaamatu ja groteskne .--- Universium ,"surnud"mateeria ,loodus --näitavad oma ebainmlikkuses teadvusega elule tema piire . ----
Seega ka piire ,kus Nichts-kogemusest saab tühine "surmamõtetega mängimine" , viljatu degradeerunud olesklemine ja tõstab esile elu väärtusena.
Mainitud romaanis väljendub ka autori mõneti teisenenud nägemus "Võlumäe" maailmavaatelise konflikti osapoolte suhtes.
Siingi on esindatud mõlemad , ---humanistliku traditsiooni ja klassikalise kultuuri esindaja (Zeitblom) on kujutamist leidnud heatahtlik-irooniliselt.
Seda teravamalt vastandub teine poolus ---Leverkühn'is on see arendatud ideaalseni, -- erak-geenius ,kes radikaalselt ,traagiliselt kaugeneb tavapärasest.
Ja ometi, on Mann ,antud romaani kommentaarides ("Die Entstehung des Doktor Faustus") vihjanud, et peategelased on oma põhilises samased , seda niivõrd kui --- vastandid , seda üldse olla võivad ....

Tegemist siingi Cervantese "Don Quijote" algatatud romaanižanri ühe põhiteemaga: kaks vastanduvat poolust uusaja inimesekontseptsioonis.

________________
________________

1 L. Saariluoma: "Muuttuva romaani" ,Hämeenlinna '89 s. 352. , sealt: "klassisen modernismin ja individualismin kriisi " ,s. 234-240
2 Th. Mann: "Totuudesta ja kauneudesta" , Keuruu '87 ,s.304 ; sealt : V.Oittinen: "Saateksi", s. 8-22
3 Th. Mann: "Totuudesta ja kauneudesta", sealt: "Lyypekki henkise elämämuotona", s. 50-60.
4 L. Saariluoma: "Muuttuva romaani", sealt: "Th. Mannin "Tohtori Faustus": lopun ajan romaani ja romaanin loppu", s. 273-309.
5 "Goethe ja nykyinen henkenviljeily." (Kogumik, Juva, 1991, s.81.
6 Th. Mann: "Totuudesta ja kauneudesta." (Sealt: "Nietzschen filosofia kokemuksiemme valossa.")
7 G. Orwell: Retsensioonid A. Hitleri "Mein Kampfile", "Vikerkaar", 1995, 9-10.
8 Th. Mann: "Võlumägi", Tallinn, 1995, 2. köide, 2. osa, lk. 152.